Follow Green Cargo

​Norsk Gjenvinning og Tekniske verken benytter Green Cargos miljøvennlige transporter på tog

Press Release   •   Sep 02, 2016 08:00 GMT

Bildetekst: Fra venstre: Niklas Wilandh, Green Cargo og Jon Bergan, Gjenvinning Downstream.

Nå har togtransportene med flis startet fra Norsk Gjenvinnings anlegg Groruddalen Miljøpark i Norge, til Tekniska verkens kraftvarmeverk i Katrineholm. Allerede ved å kjøre en mindre mengde på tog, minskes karbonutslippene med minst 70 000 kg sammenliknet med transport på lastebil. Dette er et samarbeid mellom Green Cargo, Norsk Gjenvinning, Tekniska verken AB i Katrineholm, Katrineholm kommune og Katrineholms Logistikcentrum.

Green Cargo leverer mellom 8 og 16 containere pr. uke som inneholder 320 til 640 m3 flis. Totalt kommer ca 10 % av kraftvarmeverkets årsforbruk til å bli transportert med denne løsningen. Hvis dette faller heldig ut, er tanken å frakte enda større mengder flis med tog i framtida. Mellomlagring vil foregå på Logistikcentrum for å redusere veitransportene ytterligere.

- Vi arbeider fortløpende med å redusere karbonutslippene fra våre transporter, og å erstatte transportene med tog er et skritt i riktig retning. Hvis denne løsningen fungerer effektivt, kommer vi til å fortsette å se på liknende løsninger i samarbeid med mange av våre internasjonale kunder, sier Jon Bergan, direktør for Gjenvinning Downstream.

- Det kjennes veldig bra å kunne ta et steg til mot vår ambisjon om å redusere de fossile utslippene i vår el- og varmeproduksjon - og det er et steg i riktig retning mot færre globale utslipp, som har blitt mulig takket være samarbeid mellom flere parter. Det er også bra å være en del av kommunens satsning på Logistikcentrum, der vi håper at de miljøvennlige transportene bidrar til fortsatt utvikling, sier Anna Axelsson, bedriftsleder Katrineholm Fjärrvärme, Tekniska verken.

- Det er veldig positivt at Green Cargos miljøvennlige togtransporter kan hjelpe Tekniska verken og Norsk Gjenvinning med å komme nærmere sine oppsatte miljømål, som følge av reduserte karbonutslipp med minst 70000 kg med vår togløsning sammenliknet med lastebil. Vi ser fram til et fortsatt givende samarbeid, sier Bjørn Thunqvist, kundeansvarlig selger, Green Cargo.

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester med en ambisjon om å være bransjens beste spiller når det gjelder bærekraft. Gjennom de siste årene har de tatt stilling til bærekraftig utvikling og jevn økonomi. Deres visjon er at avfall skal være løsningen på framtidens ressursproblem. Hvert år håndterer de 1,8 millioner tonn avfall fra 44000 kunder.

Tekniska verkens visjon er å bygge verdens mest ressurseffektive region. Fjärnvärmeverk i Katrineholm har 1500 fjernvarmekunder og produserer 200 GWh fjernvarme tilsvarende årlig behov for 9000 husstander. Alt produseres ved hjelp av trebasert brensel med 80 prosent gjenvunnet tre og 20 prosent brensel direkte fra skogen blandet med en liten del av olje ved ekstrem kulde om vinteren.

Green Cargo kjører ca. 400 godstog hvert døgn i Sverige og erstatter dermed ca. 10000 lastebiltransporter på veinettet. I vårt nettverk trafikkerer vi ca. 270 steder i Sverige og Norge, og med partnere når vi hele Europa. Kundene tilbys transporter merket med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo eies av svenske staten. Konsernet har ca. 2000 ansatte og en årsomsetning på 4 milliarder SEK (2015).